Registrácia

Pravidlá pre registrácie:
Vstupom na “"forum.peugeotclubslovakia.sk"” (ďalej len “my”, “nás”, “náš”, “”, http://"forum.peugeotclubslovakia.sk"), súhlasíte s právnym vymedzením nasledujúcich podmienok. Ak nesúhlasíte s právnym vymedzením všetkých nasledujúcich podmienok, potom, prosím, nevstupujte a/alebo nepoužívajte “"forum.peugeotclubslovakia.sk"”. Tieto podmienky môžme kedykoľvek zmeniť a spravíme všetko preto, aby sme Vás informovali o týchto zmenách, avšak bude rozumné, ak tieto podmienky budete pravidelne kontrolovať počas pravidelného používania “"forum.peugeotclubslovakia.sk"”, pretože musíte súhlasiť s každou zmenou týchto podmienok, ktoré budú aktualizované a/alebo upravené.

Súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadne urážlivé, obscénne, vulgárne, ohováracie, nenávistné, výhražné, sexuálne orientované príspevky alebo posielať akýkoľvek iný materiál, ktorý môže porušovať ktorékoľvek zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate Vy či v ktorej sa nachádza “"forum.peugeotclubslovakia.sk"” alebo medzinárodné právo. Takéto konanie môže viesť k okamžitému a trvalému vylúčeniu, s upozornením Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, ak sa budeme domnievať, že to bude od nás požadované. IP adresa všetkých Vašich príspevkov je zaznamenávaná na pomoc vo vymožiteľnosti týchto podmienok. Súhlasíte s tým, že administrátor “"forum.peugeotclubslovakia.sk"” má právo kedykoľvek odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzamknúť ktorúkoľvek tému, ktorá by porušovala tieto podmienky. Ako užívateľ, súhlasíte s ukladaním do databázy akejkoľvek informácie, ktorú vložíte. Hoci táto informácia nebude zverejnená/poskytnutá žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu, ani “"forum.peugeotclubslovakia.sk"” ani phpBB nenesú zodpovednosť za akýkoľvek pokus o prienik (hacking), ktorý môže viesť k zneužitiu týchto údajov.

Všeobecné podmienky inzercie na serveri "forum.peugeotclubslovakia.sk":
Prevádzkovateľ portálu "forum.peugeotclubslovakia.sk" nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
Údaje o používateľoch "forum.peugeotclubslovakia.sk" použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak upravovať služby portálu "forum.peugeotclubslovakia.sk" bez predchádzajúceho súhlasu inzerentov.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na občasné rozoslanie newslettera, alebo iného informačného alebo propagačného e-mailu.

Zrušenie registrácie:
Registráciu si nemôže zrušit sám používateľ. V prípade požiadavky na zmenu alebo vymazanie profilu je nutné nás kontaktovať
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušit registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívatelovi bez udania dôvodu.
Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavaľ informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu pocítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (príspevky v diskusnom fóre).

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
V súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon o ochrane osobných údajov" v príslušnom gramatickom tvare) týmto ako dotknutá osoba udeľujem občianskemu združeniu Les Fans de Lion, o.z., ktoré je prevádzkovateľom diskusného fóra "forum.peugeotclubslovakia.sk" (ďalej aj ako "prevádzkovateľ" v príslušnom gramatickom tvare) a ako prevádzkovateľovi internetovej stránky s adresou domény "www.peugeotclubslovakia.sk" a zároveň ako prevádzkovateľovi podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov o mojej osobe, a to pre účely vytvárania vlastnej evidencie a databázy prevádzkovateľa o klientoch a pre účely evidencie členov a realizácie marketingovej prezentácie prevádzkovateľa a ním ponúkaných služieb a produktov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne, slobodne, vážne a bez omylu a že sú úplné a pravdivé. Súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na dobu 15 rokov s tým, že si som vedomý/á, že mám právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Zároveň vyhlasujem, že som včas a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že kliknutím na tlačidlo s označením „Súhlasím s podmienkami“ ja ako poskytovateľ osobných údajov udeľujem spoločnosti súhlas vo vyššie uvedenom rozsahu. V súlade s ustanovením § 15 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ upovedomuje dotknutú osobu, že osobné údaje, ktoré má prevádzkovateľ právo spracovať sú všetky údaje uvedené v registračnom formulári.

Politika súborov cookies:
 
Táto stránka používa na poskytovanie služieb súbory cookies. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/EC týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií určuje povinnosti pri používaní tzv. cookies pri komunikácii medzi internetovým prehliadačom a webstránkou. Používanie cookies by podľa smernice "malo byť povolené pod podmienkou, že užívatelia majú jasné a presné informácie (...) o účele cookies alebo podobných zariadení tak, aby bolo zabezpečené, že užívatelia sú si vedomí informácií, ktoré sa nachádzajú na ich koncovom zariadení, ktoré používajú. Užívatelia by mali mať možnosť odmietnuť, aby bolo cookies alebo podobné zariadenie uložené na ich koncovom zariadení." Z tohto dôvodu je vyžadovaný súhlas používateľa s používaním cookies.

Čo sú súbory cookie?
Cookies sú dáta, ktoré webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka týmto údajom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Takúto technológiu používa väčšina veľkých stránok.

Ako používame súbory cookie?
Súbory cookies používame na nasledujúce účely:

- zapamätanie poslednej sekcie webstránky
- zapamätanie aktuálnej položky
- nastavenie parametrov vyhľadávača spojení
- nastavenie zobrazenia galérie
- zvýraznenie nových príspevkov v diskusných fórach
- zabránenie duplicitnému anonymnému hlasovaniu v ankete
- zapamätanie prihlásenia používateľa (v prípade, ak je používateľ prihlásený)
- využívanie služieb tretích strán, najmä spoločnosti Google (Analytics, AdSense)
Bez použitia súborov cookies nie je možné prihlásenie registrovaných používateľov na stránky.  Ostatné služby môžu byť využívané v plnom alebo obmedzenom rozsahu.

Používame dočasné (session) cookies, ktoré sa vymažú po zatvorení prehliadača, aj trvalé (permanent) cookies, ktoré zostanú v prehliadači uložené do ich expirácie aj po jeho zatvorení. Využívame vlastné cookies aj aj cookies tretích strán (napr. Google). Prístup ku cookies majú uvedené strany. Údaje cookies nie sú použité na iné účely.

Súhlas s využívaním cookies môže byť kedykoľvek odvolaný tak, že súbory cookies vymažete zo svojho internetového prehliadača. Podrobnosti o popise vymazania cookies sú uvedené v dokumentácii k vášmu prehliadaču.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím s podmienkami", ktoré sa nachádza pod týmto textom, súhlasíte so všetkým vyššie uvedením.